Algemene voorwaarden

Afhankelijk van de aard van de te verrichten diensten en werkzaamheden, zijn de volgende voorwaarden, meest recente versies, met uitsluiting van iedere daarin vermelde juridictie- en arbitrageclausule, van toepassing op onze diensten en werkzaamheden:

De bovenstaande voorwaarden zijn te raadplegen, te downloaden en op te slaan via www.sva.nl en www.fenex.nl. Nederlands recht is van toepassing. 
De rechtbank Rotterdam is bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de andere partij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Depending on the nature of our services, the most recent versions of the following conditions apply to all services rendered by us and (other) activities, 
with the exception of any jurisdiction and arbitration clause included in these conditions:

The above conditions can be consulted, downloaded and saved via www.sva.nl and www.fenex.nl. Dutch law applies. Any dispute will be submitted to the District Court of Rotterdam, 
the Netherlands. The applicability of any terms and conditions of the other party is explicitly rejected.

Besuchsadresse:

HB Bulktransport bv

Nijverheidsweg 1, 6691 EZ Gendt
+31 48-142 33 39
info@hbbulktransport.nl

www.hoop-blom.nl
www.koelcentrum-zederik.nl

design en realisatie: dehoopenkoning.nl